Pracovné požiadavky pre prácu v Rakúsku

Rakúsky sociálny systém patrí vôbec medzi jedny z najlepších na svete. Z toho dôvodu je práca v tejto malej a krásnej krajine o to lepšia aj pre mnohých Slovákov, ktoré sa rozhodnú ísť za prácou práve sem.

Zdravotné a
sociálne poistenie

Tak ako na Slovensku, tak aj v Rakúsku je z hrubej mzdy potrebné odvádzať okrem daní aj odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovni. Rakúsky sociálny systém je v tomto prípade trocha iný, avšak vo výsledku je veľmi podobný tomu nášmu. Zdravotné poistenie sa tu odvádza cez tzv. fond nemocenského poistenie, ktorý je obdobou našich zdravotných poisťovní. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí tu pracujú ako SZČO a ich rodinných príslušníkov, ktorí tu bývajú natrvalo. Celková výška odvodov sa aj tu líši od vymeriavacieho základu, mesačne sa však odvádza približne 27 % z celkového platu na penzijne, zdravotné a úrazové poistenie.
Okrem toho podľa pravidiel EU Vám náleží povinnosť sa odhlásiť zo zdravotnej poisťovne na Slovenku a naopak prihlásiť do rakúskej poisťovne do 8 dní od vydania dokladu o práci a postení v Rakúsku.

sociálny systém

Rakúsky sociálny systém
rodinné prídavky

Rakúsky sociálny systém je v tomto ohľade skutočne štedrí. Na každé jedno dieťa v prípade splnenia všetkých podmienok môžete dostať od cca 105 až 152 € za mesiac. Výšky mesačných prídavkov sa podľa zákona zvyšuje s narastajúcim vekom dieťaťa, preto na dieťa do troch rokov poberáte najmenej, naopak na dieťa, ktoré študuje na vysokej škole môžete dostávať mesačne viac ako 152 €. Okrem toho, ak máte viac ako jedno dieťa, rakúsky sociálny systém Vám od roku 2008 dovoľuje poberať aj tzv. Geschwisterstaffelung. Pre príklad pre dve deti sa udeľuje vo výške 12,8 € za mesiac, pre tri deti to robí celkovo 47,80 € za mesiac, pre štyri 97,80 € za mesiac a následne vždy pre každé ďalšie dieťa o 50 € viac.

 

Potrebujete prácu?

Platové podmienky neporovnateľné ako na Slovensku.
Pracovná doba a benefity. Pracovný trh s množstvom pracovných ponúk plných odborných ale aj neodborných profesií.

Sociálny systém

Výhody a benefity práce v Rakúsku. Príjem a pracovné podmienky, lepšie ako v Slovenskej republike

Pracovné ponuky

práca rakúsko ponuky pracujme volne rakúsko